Příklady použití .htaccess

Blokování přístupu podle IP adres

deny from 180.180.180.180 - vložením čísla IP adresy zablokujete této adrese přístup na web.
deny from 180.123 - zablokujete přístup ze všech adres, které začínají 180.123.
deny from all - zablokujete přístup ze všech IP adres.
allow from 130.130.130.130 - povolíte této IP adrese vstup na web.

Chybové stránky

ErrorDocument 403 "http://example.cz/chyba403.php"
ErrorDocument 404 "http://example.cz/chyba404.php"

Chybové stránky, které jsou společné všem doménám pod uživatelským účtem je možné nastavit také v uživatelském rozhraní a to pro kódy 403, 404, 500 a 503.

Alternativní index stránka

DirectoryIndex soubor1.php soubor2.html

Pokud nechceme jako výchozí použít soubor index.php nebo jemu podobný, vepíšeme do .htaccess řádku, na které definujeme zleva doprava pořadí, ve kterém se má soubor .htaccess pokusit nalézt výchozí soubor webu. Soubory vlevo mají tedy nejvyšší prioritu. Soubor na konci se použije jen tehdy, když nenalezne žádný předešlý soubor. Pokud nenalezne ani jeden, zobrazí se parkovací stránka hostingu. Parkovací stránku je možné definovat vlastní v uživatelském rozhraní viz menu "Domény>Globální nastavení".

Ochrana proti SPAM botům

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Wget [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} CherryPickerSE [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} CherryPickerElite [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} EmailCollector [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} EmailSiphon [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} EmailWolf [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ExtractorPro
RewriteRule ^.*$ http://www.spampoison.com/ [L]

Tento kód odhalí většinu SPAM botů, který je dále přesměruje na adresu spampoison.com.

Zapnutí Rewrite módu

RewriteEngine On

Tato řádka se zadává do .htaccess pouze jednou!

Příklad použití módu rewrite

Chceme např. přepsat url ve tvaru zápisu /index.php?stranka=news na zapamatovatelnější /news.html

RewriteEngine on
Options +FollowSymlinks
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*).html
RewriteRule ^(.*).html index.php?stranka=$1 [nc,L,QSA]

Povolení výpisu adresáře

Options +Indexes

Uživatel uvidí výpis adresářů/souborů umístěných na FTP.

Zakázání výpisu adresáře

Options -Indexes

Uživatel při snaze dostat se do některého adresáře bude přesměrován na chybovou stránku 403.

Přesměrování webu bez WWW na verzi s WWW

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example\.cz [nc]
RewriteRule (.*) http://www.example.cz/$1 [R=301,L]

Přesměrování webu s WWW na verzi bez WWW

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.example\.cz [nc]
RewriteRule (.*) http://example.cz/$1 [R=301,L]

Kontrola protokolu https

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Zde se ověřuje, zda při načtení url už není protokol s https a pokud není, dojde k přesměrování na url s https. Doporučujeme využít v kombinaci aktivace SSL Let's encrypt, která je k dispozici v detailu vaší domény na záložce "WWW+FTP" v uživatelském rozhraní.


Proč k nám?

  • Akční sleva na první rok pro nové registrace a převody domén.
  • Na rychlosti záleží, automatické registrace domén už do 5 minut.
  • Uživatelské rozhraní pro správu všech vašich domén.
  • Instalátor CMS aplikací Joomla, WordPress, Drupal.
  • Zálohování vašich dat každý den.
  • Online zálohy ke stažení zdarma.
  • Podpora SSL certifikátů Let's Encrypt.
  • Podpora IPv6, PHP7, MariaDB.
  • Dostupnost služeb přes 99,9%.
  • Online platební brána.
Spravujeme
14246
domén