Jak přesměrovat doménu nebo subdoménu pomocí A záznamu?

Jak odemknout uzamčený DNS záznam v uživatelském rozhraní?

Ve výchozím nastavení DNS zóny se vám uživatelském rozhraní např. pro doménu, zobrazí tři uzamčené DNS záznamy: hvězdičkový typu CNAME, A záznam a záznam typu AAAA. Podobně jako na ilustračním obrázku níže.

Existence těchto DNS záznamů je přímo závislá na existenci doménových záznamů na záložce "WWW+FTP" a tím i adresářových složek na FTP serveru určených pro vaši doménu. Uzamčené DNS záznamy proto z nastavení DNS neodemykáte, ale naopak se smažou, pokud zrušíte blokující doménový záznam ze záložky "WWW+FTP".

Postup zrušení blokujícího záznamu domény II. řádu (pro subdoménu (viz "Správa domén III. řádu") je postup obdobný):

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní pod "Domény> Správa domén>.. spravovat> WWW+FTP".
 2. Pokud máte obsah z FTP ze složky vaší domény zazálohován, smažte záznam pomocí ikony křížku.

 3. Předešlým krokem došlo ke smazání blokujících DNS záznamů a nyní lze vytvořit vaše vlastní.

Pozn.: Uvedené řešení je pro doménu, samozřejmě pokud doménu chcete ponechat u nás a přesměrovat existující subdoménu (doménu III.řádu) smažte jen záznam subdomény a záznam domény ponechte beze změn.

Jak vytvořit nový DNS záznam typu A?

 1. Pokud se v uživatelského rozhraní na záložce "WWW+FTP" již nenachází záznam, který se pomocí DNS chystáte přesměrovat (viz řešení výše) přejděte na záložku "DNS" přes "Domény> Správa domén>.. spravovat> DNS".
 2. Pro vložení nového A záznamu klikněte na tlačítko "Vytvořit DNS záznam".

  Popis řešení pro doménu II.řádu:
  • Jméno záznamu: @
  • TTL: 3600 (výchozí, není nutné měnit)
  • Typ záznamu: (výchozí, neměňte)
  • Hodnota záznamu: zde vložte IP adresu (tj. např. 81.0.12.89), získáte u svého poskytovatele.

  • Založení záznamu potvrďte tlačítkem "Uložit".
  Popis řešení pro subdoménu (doména III.řádu):
  • Jméno záznamu: Pro subdoménu např. ve tvaru eshop.jmeno-vasi-domeny.cz vložte pouze slovo eshop.
  • TTL, Typ záznamu, Hodnota záznamu: vyplňte obdobně jako ve výše uvedeném příkladu pro doménu a nový záznam poté uložte.

Pozn.1.: Pokud hodnota záznamu není IP adresa, ale hostname, nejedná se už o typ záznamu A, ale o typ záznamu CNAME. CNAME záznam lze použít pouze u subdomén, pro doménu nebude funkční.
Pozn.2.: Změna DNS nastavení se zpravidla neprojeví okamžitě, ale dle zadaného času TTL (čas je uváděn v sekundách - výchozí nastavení odpovídá jedné hodině). 

Jak vytvořit DNS záznam pro doménu, aby fungovala také pro tvar zápisu s www?

Pokud máte dokončeny výše uvedené kroky, máte na výběr několik možností, jak nastavení realizovat. Například řešení pomocí hvězdičky ve jméně DNS záznamu vám umožní přesměrovat jakýkoliv název subdomény (tzn. také zápis s www). Pokud toto chování naopak žádoucí není zapíšeme do jména DNS záznamu pouze www namísto hvězdičky.

 1. uživatelském rzohraní přejděte na záložku "DNS" přes "Domény> Správa domén>.. spravovat> DNS".
 2. Pro vložení nového záznamu klikněte na tlačítko "Vytvořit DNS záznam".
  • Jméno záznamu*
  • TTL: 3600 (výchozí, není nutné měnit)
  • Typ záznamu: CNAME
  • Hodnota záznamu: @
 3. Založení záznamu potvrďte tlačítkem "Uložit".

Pozn.1.: Jméno záznamu může namísto hvězdičky obsahovat www 
Pozn.2.: Hodnota záznamu může být i IP adresa (tj. např. 81.0.12.89). V takovém případě ovšem změňte typ záznamu z CNAME na typ A.

Související témata

Jak přesměrovat subdoménu pomocí CNAME záznamu?
Jak změnit mail server neboli MX záznam?
Jak vrátím DNS zpět do výchozího stavu?

Proč k nám?

 • Akční sleva na první rok pro nové registrace a převody domén.
 • Na rychlosti záleží, automatické registrace domén už do 5 minut.
 • Uživatelské rozhraní pro správu všech vašich domén.
 • Instalátor CMS aplikací Joomla, WordPress, Drupal.
 • Zálohování vašich dat každý den.
 • Online zálohy ke stažení zdarma.
 • Podpora SSL certifikátů Let's Encrypt.
 • Podpora IPv6, PHP7, MariaDB.
 • Dostupnost služeb přes 99,9%.
 • Online platební brána.
Spravujeme
14246
domén